• Fustis d.o.o, Badalićeva 26c, Zagreb, Hrvatska, tel: +385 1 382 0123, gms: +385 99 547 1682, e- mail: info@fustis.hr

  • Fustis d.o.o, Badalićeva 26c, Zagreb, Hrvatska, tel: +385 1 382 0123, gms: +385 99 547 1682, e- mail: info@fustis.hr

  • Fustis d.o.o, Badalićeva 26c, Zagreb, Hrvatska, tel: +385 1 382 0123, gms: +385 99 547 1682, e- mail: info@fustis.hr

  • Fustis d.o.o, Badalićeva 26c, Zagreb, Hrvatska, tel: +385 1 382 0123, gms: +385 99 547 1682, e- mail: info@fustis.hr

  • Fustis d.o.o, Badalićeva 26c, Zagreb, Hrvatska, tel: +385 1 382 0123, gms: +385 99 547 1682, e- mail: info@fustis.hr


Pčelarski alati za sublimaciju, nakapavanje i prskanje

Dimni topovi, prskalice i kapalice za aplikaciju VMP sredstava su pčelarima dobro poznati alati. Novi modeli imaju graduirane šprice.

ViŠe

Hladno valjane radiličke i trutovske satne osnove

Upotreba trutovske osnove i saća je noviji pristup biološkoj borbi protiv varoe a daleko je efikasniji od svih konvencionalnog akarcida.

ViŠe

Profesionalna higijenska pojilica za pčele

Pojilice za pčele bi trebale biti neizostavna oprema pčelinjaka. Naše pojilice su robusne i trajne te imaju višegodišnju garanciju.

ViŠe


KONTAKT U RADNO VRIJEME OD 08 - 16 SATI

Fustis d.o.o.

Badalićeva 26 C, Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1/382 0123

gms: +385 99/547 1682

e-mail: info@fustis.hr